top of page

ייצור מכונות התזת חול

  • בניית מכונות להתזת חול על פי דרישת הלקוח
  • דודים להתזת חול לאלמנטים קטנים - ניקוי חול
  • מכונות התזה גרגי פלדה לאלמנטים גדולים
  • שוט בלאסט
  • תאים להתזת חול או גרגרים 
  • תכנון ובנייה-חדרי התזת חול וגרגירים סגורים
ניקוי מגעים בלחץ
בניה ותיכנון - מערכות ניקוי אוטומטי
הורד קטלוג-ניקוי מגעים 
תכנון ובנייה-תאים לניקוי חול אוטומטי הורד קטלוגים 
מערכות ניקוי אוטומטי-4
מערכות ניקוי אוטומטי-3
מערכות ניקוי אוטומטי-2
מערכות ניקוי אוטומטי-1
bottom of page