top of page

מכונות התזה-גרגי פלדה
לאלמנטים גדולים

שוט בלאסט.
  • בניית מכונות להתזת חול על פי דרישת הלקוח
  • דודים להתזת חול לאלמנטים קטנים - ניקוי חול
  • מכונות התזה גרגי פלדה לאלמנטים גדולים
  • שוט בלאסט
  • תאים להתזת חול או גרגרים 
  • תכנון ובנייה-חדרי התזת חול וגרגירים סגורים

מכונות ניקוי בהתזה  >מכונות התזה-גרגי פלדה לאלמנטים גדולים 

 
שוט בלאסט.
bottom of page