top of page
ראה עוד מוצרים 

מכונות ניקוי בהתזה-חול וגרגירים

  • בניית מכונות להתזת חול על פי דרישת הלקוח
  • דודים להתזת חול לאלמנטים קטנים - ניקוי חול
  • מכונות התזה גרגי פלדה לאלמנטים גדולים
  • שוט בלאסט
  • תאים להתזת חול או גרגרים 
  • תכנון ובנייה-חדרי התזת חול וגרגירים סגורים
  • מכונת השחזות לצורך חיספוס מוגן התפוצצות
שוט בלאסט.
ראה עוד מוצרים 
תכנון ובנייה-חדרי התזת חול
גרגירים סגורים.
ראה עוד מוצרים 
ראה עוד מוצרים 

אוספי אבק 

 
מכונה התזה + מכונת ייצור קרח יבש.
 

יצור מכונות ניקוי חול לתעשיית השיניים.

bottom of page