top of page
בניית חדר ניקוי חול בבסיס חיל הים חיפה

בניית חדר ניקוי חול בבסיס חיל הים חיפה

בניית חדר ניקוי חול בבסיס חיל הים חיפה

בניית חדר ניקוי חול בבסיס חיל הים חיפה

בניית חדר ניקוי חול בבסיס חיל הים חיפה

בניית חדר ניקוי חול בבסיס חיל הים חיפה

בניית חדר ניקוי חול בבסיס חיל הים חיפה

בניית חדר ניקוי חול בבסיס חיל הים חיפה

תכנון ובנייה:
חדרי התזת חול וגרגירים סגורים

מכונות ניקוי בהתזה  >חדרי התזת חול וגרגירים סגורים 

 

לחברתנו נסיון רב בתיכנון ובניית חדרי התזת חול לענפי התעשייה והבניה השונים.

על בסיס נסיון העבר וחדשנות מתמדת אנו עובדים בשיתוף פעולה עם מיטב היצרנים הטובים בעולם לצורך מתן מוצר ושירות ברמה גבוהה ביותר. 

לשאלות ופרטים נוספים בתחום זה ניתן לפנות לאחד מנציגנו.

תכנון ובנייה:
בניית חדרי ניקוי חול בבסיס חיל הים חיפה.

bottom of page