top of page

מדחסי אויר - קומפרסור
לתעשייה ובניין 

אנו מציעים פתרונות משולבים,מוצרים ושירותים.

אספקת מערכות שלמות ומענה לתהליכי ייצור האוויר הדחוס למטרות מגוונות.

פתרונות ומערכות להספקים גבוהים תוך חסכון ויעילות אופטימאלית.

מדחסי אויר מקצועיים אשר יבצעו עבורך

את כל המשימות ביעילות,במקצועיות ובאמינות לאורך זמן.

 

שירות תחזוקה ומכירה למדחסי - קייזר

מדחס אויר - דיזל
מדחס בורגי חשמלי
קטלוג מדחסים ג.ברקוביץ 
bottom of page