top of page

מכונות ניקוי בהתזה-חול וגרגירים

בניית מכונות להתזת חול על פי דרישת הלקוח, דודים להתזת חול לאלמנטים קטנים - ניקוי חול, מכונות התזה גרגי פלדה לאלמנטים גדולים, שוט בלאסט, תאים להתזת חול או גרגרים, תכנון ובנייה-חדרי התזת חול וגרגירים סגורים, מכונת השחזות לצורך חיספוס מוגן התפוצצות וציוד משלים.
bottom of page