top of page

תוצרת חברת "גרקו"

משקל עצמי 270 ק"ג מנוע הונדה  9 כ"ס

דיזה מקסמלית מרסס אחד  0.055

מיכל צביעה של 95 ליטר

 תוצרת" גרקו"

משקל עצמי 75 ק"ג מנוע הונדה 

דיזה מקסמלית מרסס אחד  0.027

כולל: צינור קוטר 1/4 15 מ',מרסס צבע

התקן ודיזה 

 

 תוצרת" גרקו" הידראולי ללא קלאץ

משקל עצמי 105 ק"ג מנוע הונדה 

דיזה מקסמלית מרסס אחד  0.043

כולל: צינור קוטר 3/8 15 מ',מרסס צבע

התקן ודיזה 

 

תוצרת חברת "גרקו"

כיסא מניע ל איירלס סימון דרכים

משקל עצמי 107 ק"ג מנוע הונדה 5.5 כ"ס

כולל  "תפוח" לחיבור מהיר לאיירלס

 תוצרת "גרקו" הידראולי ללא קלאץ

 משקל עצמי 125 ק"ג מנוע הונדה 

דיזה מקסמלית מרסס אחד  0.046

כולל: צינור קוטר 3/8 15 מ',מרסס

צבע התקן ודיזה 

 

ציוד צביעה תעשייתית רטובה
סימון דרכים נייד בנזין / דיזל

 

הדור החדש של מכונות לסימון דרכים:

איירלס לסימון כבישים עמידה,במצב נסיעה. 

תוצרת חברת "גרקו"

 

 

שימושים אופיינים:

סימון כבישים בין-עירוניים,צביעת מבנים מדרכות,צביעת קירות,מגרשי חניה ועוד

 

מתאים להתזת צבעי אפוקסי \סנטטי.

לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות לאחד מנציגנו.

צביעה תעשייתית רטובה  >סימון דרכים נייד בנזין / דיזל 

 
bottom of page